ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ศธจ.การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการห้องเรียนพอเพียง โดยใช้รูปแบบ HOLY GO Model รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหทัยชนก ถาวร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2565,16:39  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศธจ.การจัดการเรียนรู้แบบ HOLY GO MODEL ร่วมกับเทคนิค LT (Learning Together) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่องการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รร.มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิการ์ ดีสองชั้น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2565,16:38  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง People Personality
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอ้อมใจ ทุ่งโพธิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2565,15:55  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศธจ.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอ้อมใจ ทุ่งโพธิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2565,15:53  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสามเหลี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นายนพรัตน นักร้อง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2565,15:47  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศธจ.การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นายนพรัตน นักร้อง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2565,15:42  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..