ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียน Summer เทศกาลสงกรานต์
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 65
English Camp 2021
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 65
Summer 2022
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 65
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
กิจกรรมวันวิชาการ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 65
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 65
ข้อแนะนำในการรับ Covid-19 Vaccine
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65
เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเด็กๆ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
แจ้งการเปิดเรียน On-Site ป.6,ม.1 - ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 65
"วิจัยในชั้นเรียน" โดยเน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 65
ประชุมคณะครู ขับเคลื่อนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น "WAS-Work At School (โรงเรียน)"
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 65
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรสนับสนุน รับวัคซีนเข็ม 3 เรียบร้อยค่ะ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 65
รับสมัครสอบโครงการ TEDET หมดเขต 10 ม.ค.65
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 65
#โรงเรียนหญิงล้วนหนึ่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
หลักสูตรแห่งความสำเร็จ
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
กิจกรรมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 64
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น รับโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลออมดีเด่น
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปุ่นนิน ที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 64