ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจำหน่ายหนังสือ อุปกรณ์ และการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครู 6 ตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 64
ประกาศรับมอบตัวนักเรียน ป.1,ม.1 และนักเรียนที่เข้าระหว่างชั้น ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 64
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5-6 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ (สำหรับนักเรียน ม.3) การสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาต
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 63
แจ้งการเปิดเรียน การซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 ทุกท่าน ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 สามารถเข้ามาซื้อเค
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 63
แจ้งยกเลิกการเรียน Summer 2020 ผู้ปกครองที่ชำระเงินแล้ว สามารถนำใบเสร็จมาติดต่อรับเงินคืนได้ที่ห้อง
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ชั้น ป.1 -ม.3 โทร 043-221463,086-4597540 (สมัครแบบออนไลน์ได้)
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 63
ประกาศ แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้ ***(update 17 มี.ค.63)*** **งดการเรียน Summer 2020 และเลื่อนประกาศ
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ชั้น ป.1 -ม.3 โทร 043-221463
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 62