ภาพกิจกรรม
พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน 1/2566

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย บาดหลวงฟาเบียน บัวทอง  บุญทอด  เป็นประธานพิธี เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่ออวยพรให้แก่นักเรียนทุกคนในการเปิดปีการศึกษานี้ ได้รับเกียรติจากบาดหลวงเปโตร เลิศอัมพร  พรมผาย บาดหลวงเปโตร สุรินทร์  อยู่สุข  และบาทหลวงอัลฟอนโซ ชัยนรินทร์  เหลาพรม อวยพรให้กับนักเรียนทุกคนในโอกาสเปิดภาคเรียน 2566 นี้

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,23:32   อ่าน 20 ครั้ง