ภาพกิจกรรม
การอบรมฟื้นฟูจิตใจ ครูและนักเรียนคาทอลิก ปีการศึกษา 2566
คณะครู และนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูจิตใจ ครูและนักเรียนคาทอลิก ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย บาดหลวงกาสิมีร์ประสาท ใหม่เพียรวงศ์ ประธานพิธี และบาดหลวงฟาเบียนบัวทอง บุญทอด และได้ให้เกียรติอบรมคณะครูและนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น และโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต และบอกเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้คณะครูและนักเรียนคาทอลิกได้แง่คิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและประยุกต์ใช้คำสอนของพระผู้เป็นเจ้า เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ทำให้เป็นผู้คิดดี ทำดี พูดดี ในการใช้ชีวิตต่อไป
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,23:32   อ่าน 18 ครั้ง