ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนและนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET เต็ม

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนและนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับป.6 และม.3 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของ นักเรียนชั้นป.6 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ  1. เด็กหญิงณปภา เตชะศิรินันท์ 2. เด็กหญิงพิชญาภา พิพิธพัฒน์ไพสิฐ 3. เด็กหญิงณัฐชยา สมธิ

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2566,20:49   อ่าน 21 ครั้ง