ภาพกิจกรรม
อบรม "พันธกิจชีวิตครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา" ปีการศึกษา 2566
บาดหลวงฟาเบียน บัวทอง บุญทอด ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ในการอบรม "พันธกิจชีวิตครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา" ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "จิตตารมณ์ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา"
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2566,20:49   อ่าน 20 ครั้ง