ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

บาดหลวงฟาเบียน บัวทอง บุญทอด ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ประธานในพิธี บาดหลวงเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวกันตินันท์ แสนทำนา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โถงเซนต์แมรี่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น

บาดหลวงฟาเบียน บัวทอง บุญทอด ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ประธานในพิธี บาดหลวงเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวกันตินันท์ แสนทำนา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ โถงเซนต์แมรี่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น

กิจกรรมภายในงาน

ขบวนแห่

- แม่พระ

- นางสงกรานต์

- แห่ดอกไม้

ปล่อยนก

สรงน้ำแม่พระ

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

รำวงย้อนยุค

เล่นน้ำร่วมกัน

 

โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,21:52   อ่าน 24 ครั้ง