ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษาของเด็ก ๆ ชั้นป.5 และ ป.6

กิจกรรมทัศนศึกษาของเด็ก ๆ ชั้นป.5 และ ป.6 โดยสถานที่ที่คุณครูได้พาเด็ก ๆ ไปในวันนี้ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น, โฮมมูนมังเมืองขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เด็ก ๆ ได้รับความรู้มากมายจากสถานที่ต่าง ๆ ต้องขอขอบพระคุณทุกสถานที่ ที่ให้การต้อนรับพวกเราและให้สาระความรู้เป็นอย่างดีแก่เด็ก ๆ

โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,22:40   อ่าน 68 ครั้ง