ภาพกิจกรรม
กิจกรรม แลทุ่ง ณ วันวาน ถึงกาลเวลาเก็บเกี่ยว

10 ธันวาคม 2565 - นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย นายสุเทพ สุขสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด ดร.วัลยา โคตรนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางศิริณญ์ทิพญ์ ดวงทองพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมกิจกรรม แลทุ่ง ณ วันวาน ถึงกาลเวลาเก็บเกี่ยว ณ สวนเกษตรผสมครูอ้อม แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองบัวน้อย ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำโดย บาดหลวงฟาเบียนบัวทอง บุญทอด ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวกันตินันท์ แสนทำนา ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้นักเรียนได้ไปเก็บเกี่ยวผลผลิต จากกิจกรรม วิถีปราชญ์ แหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่นักเรียนได้ไปร่วมทำนาโยนเอาไว้ วันนี้ข้าวได้ออกรวงสวยงามพร้อมได้รับการเก็บเกี่ยวแล้ว นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้การเกี่ยวข้าว การมัดข้าว การหาบข้าว การตีข้าว และการตำข้าว ขอขอบพระคุณ นายสุรสิทธิ์ และนางยุวดี สมขันตี เจ้าของสวนเกษตรผสมครูอ้อม เป็นอย่างสูง ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ และวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านผู้ให้ความรู้ทุกท่าน

ภาพเพิ่มเติม : www.facebook.com/media/set/?set=a.594027772726277&type=3

โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2565,14:32   อ่าน 51 ครั้ง