ภาพกิจกรรม
28,29-Oct-22อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำข้อสอบร่วม โรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วมการวิเคราะห์และสร้างข้อสอบร่วม โรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#hrk2022

#โรงเรียนหญิงล้วนแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น

โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2565,21:27   อ่าน 44 ครั้ง