ภาพกิจกรรม
23,24-Oct-22อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำข้อสอบร่วม โรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วมการปฏิบัติการวิเคราะห์และสร้างข้อสอบร่วม โรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#hrk2022

#โรงเรียนหญิงล้วนแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น

โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2565,16:07   อ่าน 40 ครั้ง