ภาพกิจกรรม
18,19-Oct-22อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำข้อสอบร่วม โรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำข้อสอบร่วม โรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#hrk2022
#โรงเรียนหญิงล้วนแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น

โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2565,14:15   อ่าน 48 ครั้ง