ภาพกิจกรรม
15,16-Oct-22 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำข้อสอบ โรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำข้อสอบร่วม โรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#hrk2022
#โรงเรียนหญิงล้วนแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น
 

โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2565,23:05   อ่าน 45 ครั้ง