ภาพกิจกรรม
ตรวจติดตาม ผลการสอนภาษาจีน ของครูอาสาสมัครจีน
ผู้บริหารโรงเรียน นำโดย บาดหลวงบัวทอง บุญทอด ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนญาต นางสาวกันตินันท์ แสนทำนา ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจนิเทศติดตาม จากส่งเสริมการศึกษาเอกชนและศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้วยภาษาจีนระหว่างประเทศสำนักงานกรุงเทพฯ (CLEC) ประกอบด้วย
นายศุภชัย  อาภาศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, นางสาวสุรีรัด  ฝากุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, Mr.Zhao  Yanqing ผู้อำนวยการศูนย์ CLEC, Mr.Xie  Fei หัวหน้าผู้ดูแลครูอาสาสมัครจีน CLEC, Miss. Hao  Jiaqi หัวหน้าผู้ดูแลครูอาสาสมัครจีนได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมครูอาสาสมัครจีนเพื่อติดตามผลการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน ของคุณครูอาสาสมัครจีน Miss YANG XUEQIN
 
#hrk2022  
#โรงเรียนหญิงล้วนแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2565,20:09   อ่าน 69 ครั้ง