ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
scracth RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 508
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 841
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 669
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 574
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 670
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 540
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 727
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 556
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 727
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 891
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 563
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 772
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 600
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 863
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 1027
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 1336
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1590
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 625
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 808
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 649
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 574
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 722
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 825
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 991
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1580
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 683
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 758
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 719
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 695
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 693
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 752
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 1067
ตัวอย่างpizaวิทย์ 538
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 544
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 522
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 669
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 831
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 731
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 1383
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 773
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 709
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 639
ใบงานป.6การทำPresentation 546
ใบงานที่3.2ป.5 558
ใบงานที่3.2ป.4 742
ทดสอบป.6 915
ทดสอบม.1 721
ทดสอบป.5 905
ทดสอบป.4 814
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 651
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 747
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 609
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 645
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 600
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 920
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 855
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 633
ใบงานที่2.3ป.4 851
ใบงานที่1.5ป.6 1059
ใบงานที่2.3ป.5 588
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 745
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 1002
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 710
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 746
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 524
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 497
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 1111
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 811
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 615
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 679
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 778
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 526
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 524
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 533
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 553
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 725
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 499
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 530
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 1108
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 979
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 813
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 543
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 539
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 489
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 481
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 500
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 476
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 538
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 524
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 501
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 489
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 494
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 570