ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
scracth RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 111
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 211
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 264
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 157
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 269
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 140
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 326
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 151
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 300
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 482
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 157
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 370
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 196
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 460
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 624
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 938
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1182
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 223
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 409
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 245
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 176
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 321
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 424
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 590
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1173
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 283
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 360
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 321
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 295
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 292
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 351
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 665
ตัวอย่างpizaวิทย์ 140
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 138
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 121
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 267
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 428
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 329
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 984
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 371
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 309
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 223
ใบงานป.6การทำPresentation 147
ใบงานที่3.2ป.5 159
ใบงานที่3.2ป.4 339
ทดสอบป.6 512
ทดสอบม.1 316
ทดสอบป.5 505
ทดสอบป.4 416
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 248
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 348
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 225
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 261
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 214
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 534
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 471
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 249
ใบงานที่2.3ป.4 467
ใบงานที่1.5ป.6 675
ใบงานที่2.3ป.5 204
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 360
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 620
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 325
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 363
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 138
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 113
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 726
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 427
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 231
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 293
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 392
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 141
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 138
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 149
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 166
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 321
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 115
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 147
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 698
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 566
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 406
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 155
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 134
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 107
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 100
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 105
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 96
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 152
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 141
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 120
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 108
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 113
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 177