ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
scracth RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 164
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 443
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 322
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 213
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 323
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 197
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 383
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 208
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 377
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 537
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 216
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 425
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 251
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 516
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 682
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 993
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1244
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 280
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 461
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 303
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 230
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 375
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 481
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 642
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1234
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 337
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 413
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 375
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 348
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 346
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 406
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 720
ตัวอย่างpizaวิทย์ 192
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 196
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 177
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 324
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 485
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 385
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 1038
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 425
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 363
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 295
ใบงานป.6การทำPresentation 203
ใบงานที่3.2ป.5 212
ใบงานที่3.2ป.4 397
ทดสอบป.6 569
ทดสอบม.1 375
ทดสอบป.5 561
ทดสอบป.4 468
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 303
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 402
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 267
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 304
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 258
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 579
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 513
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 292
ใบงานที่2.3ป.4 510
ใบงานที่1.5ป.6 717
ใบงานที่2.3ป.5 246
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 405
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 661
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 368
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 405
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 181
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 156
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 770
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 470
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 273
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 337
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 435
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 184
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 179
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 192
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 211
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 382
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 157
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 190
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 757
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 632
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 469
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 201
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 190
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 147
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 141
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 160
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 136
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 197
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 185
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 160
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 148
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 152
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 230