ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
scracth RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 191765
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 192160
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 191936
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 191866
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 191934
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 191796
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 191988
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 191822
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 192003
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 192167
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 191821
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 192031
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 191857
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 192121
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 192284
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 192593
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 192849
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 191884
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 192066
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 191905
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 191832
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 191978
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 192081
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 192250
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 192835
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 191940
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 192014
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 191972
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 191950
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 191952
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 192010
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 192324
ตัวอย่างpizaวิทย์ 191795
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 191797
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 191778
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 191925
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 192091
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 191998
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 192641
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 192031
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 191967
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 191897
ใบงานป.6การทำPresentation 191802
ใบงานที่3.2ป.5 191816
ใบงานที่3.2ป.4 191999
ทดสอบป.6 192172
ทดสอบม.1 191977
ทดสอบป.5 192162
ทดสอบป.4 192071
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 191910
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 192005
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 191862
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 191898
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 191853
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 192176
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 192110
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 191890
ใบงานที่2.3ป.4 192107
ใบงานที่1.5ป.6 192312
ใบงานที่2.3ป.5 191841
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 191997
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 192257
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 191964
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 191998
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 191778
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 191751
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 192366
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 192068
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 191867
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 191934
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 192031
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 191779
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 191778
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 191786
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 191806
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 191985
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 191753
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 191783
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 192372
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 192236
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 192072
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 191796
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 191794
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 191741
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 191732
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 191752
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 191728
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 191791
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 191777
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 191753
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 191743
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 191746
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 191824