ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
scracth RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 116
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 242
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 270
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 161
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 272
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 146
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 331
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 155
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 320
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 487
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 162
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 373
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 201
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 464
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 630
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 943
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1189
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 227
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 413
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 249
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 179
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 324
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 430
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 594
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1179
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 288
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 364
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 324
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 299
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 297
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 355
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 669
ตัวอย่างpizaวิทย์ 146
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 144
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 125
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 273
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 433
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 333
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 987
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 376
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 314
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 243
ใบงานป.6การทำPresentation 153
ใบงานที่3.2ป.5 164
ใบงานที่3.2ป.4 343
ทดสอบป.6 516
ทดสอบม.1 322
ทดสอบป.5 510
ทดสอบป.4 420
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 251
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 352
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 226
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 262
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 216
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 535
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 473
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 250
ใบงานที่2.3ป.4 469
ใบงานที่1.5ป.6 676
ใบงานที่2.3ป.5 205
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 362
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 621
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 326
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 364
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 139
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 114
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 727
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 429
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 232
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 295
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 393
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 142
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 139
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 150
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 168
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 334
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 116
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 148
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 707
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 579
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 420
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 157
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 136
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 109
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 101
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 114
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 97
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 157
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 144
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 121
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 109
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 114
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 179