ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
scracth RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 123562
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 123282
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 123644
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 123337
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 123431
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 123394
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 123367
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 123631
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 123624
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 123526
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 123457
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 123383
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 123486
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 123556
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 123321
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 123248
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 123331
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 123202
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 123179
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 123424
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 123589
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 123483
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 123204
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 123220
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 123253
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 123449
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 123351
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 123242
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 123250
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 123444
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 123629
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 123192
ตัวอย่างpizaวิทย์ 123451
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 123592
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 123421
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 123524
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 123457
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 123328
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 123475
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 123553
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 123488
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 123308
ใบงานป.6การทำPresentation 123496
ใบงานที่3.2ป.5 123303
ใบงานที่3.2ป.4 123604
ทดสอบป.6 123333
ทดสอบม.1 123601
ทดสอบป.5 123268
ทดสอบป.4 123411
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 123581
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 123357
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 123259
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 123344
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 123349
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 123382
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 123247
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 123574
ใบงานที่2.3ป.4 123200
ใบงานที่1.5ป.6 123346
ใบงานที่2.3ป.5 123525
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 123237
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 123229
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 123604
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 123483
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 123306
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 123482
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 123364
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 123399
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 123277
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 123322
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 123254
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 123194
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 123291
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 123537
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 123222
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 123593
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 123457
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 123276
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 123541
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 123205
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 123245
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 123296
งานวิชาการ
ใบงาน เรื่อง การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 33.62 KB 108483
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 123329
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 123253
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 123245
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 123313
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 123193
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 123528
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 123535
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 123367
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 123615
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 123535
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 123373