ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
scracth RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 146732
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 146450
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 146820
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 146517
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 146601
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 146570
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 146545
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 146805
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 146792
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 146691
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 146630
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 146551
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 146655
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 146721
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 146496
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 146416
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 146495
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 146370
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 146347
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 146594
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 146759
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 146647
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 146371
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 146395
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 146423
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 146612
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 146516
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 146406
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146419
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 146609
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 146798
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 146364
ตัวอย่างpizaวิทย์ 146616
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 146756
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 146590
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 146694
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 146628
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 146497
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 146644
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 146715
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 146651
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 146472
ใบงานป.6การทำPresentation 146665
ใบงานที่3.2ป.5 146472
ใบงานที่3.2ป.4 146773
ทดสอบป.6 146497
ทดสอบม.1 146770
ทดสอบป.5 146437
ทดสอบป.4 146583
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 146744
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 146520
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 146424
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 146513
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 146519
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 146551
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 146412
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 146743
ใบงานที่2.3ป.4 146365
ใบงานที่1.5ป.6 146517
ใบงานที่2.3ป.5 146687
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 146405
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 146392
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 146767
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 146648
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 146469
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 146645
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 146527
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 146561
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 146441
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 146492
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 146425
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 146357
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 146460
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 146712
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 146389
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 146760
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 146626
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 146446
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 146710
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 146380
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 146423
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 146465
งานวิชาการ
ใบงาน เรื่อง การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 33.62 KB 131645
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 146503
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 146423
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 146415
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 146483
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 146362
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 146692
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 146699
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 146537
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 146789
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 146699
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 146538