ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
scracth RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 1236
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 899
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 1297
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 893
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 1085
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 1054
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 1021
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 1283
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 1132
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 1186
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 1107
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 1047
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 1154
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 1215
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 989
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 915
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 992
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 868
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 850
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 1094
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 1255
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 1154
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 864
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 879
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 914
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 1116
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 1015
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 910
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 916
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 1111
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 1295
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 856
ตัวอย่างpizaวิทย์ 1113
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 1257
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 1086
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 1188
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 1122
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 992
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 1141
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 1220
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 1150
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 971
ใบงานป.6การทำPresentation 1162
ใบงานที่3.2ป.5 971
ใบงานที่3.2ป.4 1271
ทดสอบป.6 1000
ทดสอบม.1 1268
ทดสอบป.5 935
ทดสอบป.4 1079
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 1246
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 1019
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 927
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 1015
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 1024
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 1056
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 920
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 1245
ใบงานที่2.3ป.4 874
ใบงานที่1.5ป.6 1018
ใบงานที่2.3ป.5 1198
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 910
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 905
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 1275
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 1150
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 978
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 1154
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 1034
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 1069
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 951
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 1002
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 925
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 869
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 957
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 1212
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 890
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 1232
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 1131
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 950
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 1181
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 851
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 899
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 971
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 999
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 929
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 918
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 985
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 865
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 1196
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 1209
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 1028
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 1281
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 1209
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 1046