ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
scracth RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 146725
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 146449
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 146816
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 146508
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 146593
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 146563
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 146538
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 146804
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 146791
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 146690
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 146623
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 146544
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 146648
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 146720
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 146488
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 146414
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 146494
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 146363
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 146340
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 146587
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 146752
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 146645
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 146369
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 146385
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 146416
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 146611
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 146515
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 146405
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146412
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 146608
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 146791
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 146357
ตัวอย่างpizaวิทย์ 146615
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 146755
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 146583
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 146687
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 146621
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 146490
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 146637
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 146714
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 146650
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 146471
ใบงานป.6การทำPresentation 146658
ใบงานที่3.2ป.5 146465
ใบงานที่3.2ป.4 146766
ทดสอบป.6 146495
ทดสอบม.1 146763
ทดสอบป.5 146430
ทดสอบป.4 146575
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 146743
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 146519
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 146422
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 146506
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 146512
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 146544
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 146410
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 146736
ใบงานที่2.3ป.4 146364
ใบงานที่1.5ป.6 146510
ใบงานที่2.3ป.5 146686
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 146398
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 146391
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 146766
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 146647
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 146468
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 146644
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 146526
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 146560
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 146440
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 146484
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 146418
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 146356
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 146453
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 146705
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 146386
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 146759
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 146619
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 146439
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 146709
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 146373
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 146416
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 146458
งานวิชาการ
ใบงาน เรื่อง การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 33.62 KB 131644
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 146493
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 146416
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 146408
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 146476
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 146354
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 146690
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 146698
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 146529
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 146783
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 146696
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 146536