ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
scracth RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 247041
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 247478
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 247220
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 247206
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 247220
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 247071
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 247265
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 247100
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 247296
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 247481
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 247095
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 247307
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 247132
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 247395
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 247558
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 247867
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 248123
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 247159
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 247341
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 247179
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 247106
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 247252
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 247354
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 247526
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 248109
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 247213
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 247290
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 247246
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 247226
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 247226
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 247284
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 247597
ตัวอย่างpizaวิทย์ 247072
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 247072
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 247052
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 247200
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 247366
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 247274
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 247915
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 247305
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 247242
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 247175
ใบงานป.6การทำPresentation 247078
ใบงานที่3.2ป.5 247091
ใบงานที่3.2ป.4 247274
ทดสอบป.6 247447
ทดสอบม.1 247251
ทดสอบป.5 247437
ทดสอบป.4 247346
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 247184
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 247280
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 247136
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 247171
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 247127
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 247449
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 247384
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 247163
ใบงานที่2.3ป.4 247380
ใบงานที่1.5ป.6 247585
ใบงานที่2.3ป.5 247115
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 247271
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 247530
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 247238
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 247270
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 247051
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 247024
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 247639
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 247341
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 247140
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 247207
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 247305
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 247052
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 247051
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 247059
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 247080
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 247261
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 247026
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 247056
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 247647
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 247511
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 247349
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 247069
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 247067
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 247014
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 247005
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 247025
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 247000
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 247064
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 247050
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 247026
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 247016
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 247019
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 247097